Kumpulan Nasehat dan Kata Kata Bijak Imam Al Ghazali

Kumpulan Nasehat dan Kata Kata Bijak Imam Al Ghazali - Imam Al Ghazalai bernama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al Ghazali ath-Thusi asy-Syafi'i. Beliau Imam Ghozali adalah seorang ulama besar yang ketinggian ilmunya tidak diragukan lagi. kitab kitab karangannya telah menjadi rujukan ilmu agama oleh umat islam hingga kini. pesan pesan, petuah dan nasihat Imam Ghazali selalu dikenang dan menjadi sebuah motivasi bagi umat islam.

Selain ilmu agama dan hukum hukum fiqih, Imam Ghazali sendiri membahas berbagai aspek kehidupan dalam pandangan ilmu agama. sehingga nasehat dan kata kata Imam Ghazali tentang hubungan sosial, bagaimana menyikapi kehidupan, tentang cinta, pekerjaan, akhlak dan lain sebagainya akan sangat bermanfaat bagi kita dalam mengarungi kehidupan sesuai dengan ridho ALLAH SWT.

Dengan derajat Imam Al Ghazali yang begitu tinggi, maka tak heran jika wasiat dan nasehatnya sangat indah dan penuh dengan hikmah. sebagai seorang ulama, Imam Ghazali selalu mengingatkan kita semua akan berbagai hal semata mata untuk menuju ridho ALLAH SWT. hal ini bisa dilihat dari kutipan kalamnya yang selalu mengajak umat islam untuk senantiasa bertaqwa kepada ALLAH SWT dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. hal hal lain berkaitan dengan kehidupan pun juga telah dibahas dan diberikan jalan keluarnya oleh Imam Al Ghozali.

Dan untuk lebih jelasnya, berikut ini kumpulan nasehat mutiara dan kata kata bijak Imam Al Ghazali yang sangat mencerahkan dan penuh mutiara hikmah.

kata kata imam ghazali

Kata Kata Bijak Imam Al Ghazali


 • Sifat utama pemimpin ialah beradab dan mulia hati.
 • Ilmu itu kehidupan hati daripada kebutaan, sinar penglihatan daripada kezaliman dan tenaga badan daripada kelemahan.
 • Barangsiapa yang memilih harta dan anak – anaknya daripada apa yang ada di sisi Allah, niscaya ia rugi dan tertipu dengan kerugian yang amat besar.
 • Taqwa adalah menjalankan perintah-perintah Allah yang Maha Tinggi dan berpaling dari apa yang Allah telah dilarang.
 • Jika berjumpa dengan anak-anak – katakanlah bahwa anak-anak itu lebih mulia daripada kita, kerana anak-anak ini belum banyak melakukan dosa daripada kita. Apabila bertemu dengan orang tua – bahwa dia lebih mulia daripada kita kerana dia sudah lama beribadat. Jika berjumpa dengan orang alim – dia lebih mulia daripada kita kerena banyak ilmu yang telah mereka pelajari dan ketahui. Apabila melihat orang jahil – mereka lebih mulia daripada kita kerena mereka membuat dosa dalam kejahilan, sedangkan kita membuat dosa dalam keadaan mengetahui. Jika melihat orang jahat, jangan anggap kita lebih mulia kerana mungkin satu hari nanti dia akan insaf dan bertaubat atas kesalahannya.
 • Ciri yang membedakan manusia dan hewan adalah ilmu. Manusia adalah manusia mulia yang mana ia menjadi mulia kerana ilmu, tanpa ilmu mustahil ada kekuatan.
 • Barangsiapa yang menghabiskan waktu berjam – jam lamanya untuk mengumpulkan harta kerana ditakutkan miskin, maka dialah sebenarnya orang yang miskin. 
 • Yang jauh itu waktu, Yang dekat mati, Yang besaar itu nafsu , Yang berat itu amanah ,Yang mudah berbuat dosa ,Yang panjang itu amal saleh ,Yang indah saling memaafkan.     
 • Sesiapa yang berumur melebihi empat puluh tahun sedangkan kebaikannya masih belum melebihi kejahatannya, maka layaklah ia mempersiapkan dirinya untuk memasuki neraka. 
 • Kita tidak akan sanggup mengekang amarah dan hawa nafsu secara keseluruhan hingga tidak meninggalkan bekas apapun dalam diri kita. Namun jika mencoba untuk mengendalikan keduanya dengan cara latihan dan kesungguhan yang kuat, tentu kita akan bisa.
 • Kamu mesti meyakinkan hati bahawa apa yang Allah telah menetapkan yang paling sesuai dan paling bermanfaat untuk kamu.
 • Barangsiapa yang meyombongkan diri kepada salah seorang daripada hamba – hamba Allah, sesungguhnya ia telah bertengkar dengan Allah pada haknya. 
 • Berani adalah sifat mulia kerana berada di antara pengecut dan membuta tuli.
 • Kebahagiaan terletak pada kemenangan memerangi hawa nafsu dan menahan kehendak yang berlebih-lebihan. 
 • Waktu akan terasa jauh apabila kita tidak pandai untuk memanatkan dengan  baik ,waktu akan berjalan terus sesuai dangan perputaran dari, dari detik ke menit,. dari hari ke minggu dari minggu ke bulan , dari bulan ketahun .Apabila sudah berlalu tidak akan mungkin kembali lagi.seperti pepata arab  mengatakan   waktu bagaikan pedang.
 • Kebahagiaan terletak pada kemenangan memerangi hawa nafsu dan menahan kehendak yang berlebih-lebihan.
 • Sesalilah segala perbuatan yang tercela dan merasa malulah dihadapan Allah SWT.
 • Kalau besar yang dituntut dan mulia yang dicari,maka payah melaluinya, panjang jalannya dan banyak rintangannya.
 • Kalau besar yang dituntut dan mulia yang dicari,maka payah melaluinya, panjang jalannya dan banyak rintangannya. 
 • Aku akan mencari ilmu hanya karena Allah, dan aku tidak akan mencari jika untuk selain Allah
 • Jadikan kematian itu hanya pada badan kerana tempat tinggalmu ialah liang kubur dan penghuni kubur sentiasa menanti kedatanganmu setiap masa. 
 • Pelajari ilmu syariat untuk menunaikan segala perintah Allah SWT dan juga ilmu akhirat yang dapat menjamin keselamatanmu di akhirat nanti. 
 • Kecintaan kepada Allah melingkupi hati, kecintaan ini membimbing hati dan bahkan merambah ke segala hal. 
 • Celakalah bagi orang yang jahil untuk tidak belajar. Celakah bagi ulama seribu kali untuk tidak mengamalkannya.
 • Kata-kata lembut melunakkan hati yang lebih keras dari batu, kata-kata kasar mengeraskan hati yang lebih lembut dari sutra.
 • Menuntut ilmu adalah taqwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah. Mengulang-ulang ilmu adalah zikir. Mencari ilmu adalah jihad. 
 • Dahulukanlah temanmu dari pada dirimu sendiri dalam masalah duniawi, atau atau paling tidak hendaklah bersedia memberikan bantuan materi kepada temanmu yang memerlukannya.
 • Kematian kita sadar bahwa kematian adalah susuatu yang pasti dan dirasakan oleh setiap orang ,kematian  tidak bisa ditawar tawar ,tidak bisa dimajukan atau dimundurkan kapan dan dimana saja sperti firaman Allah dalam surat Alimran yang artinya : Setiap manusia pasti akan merasakan kematian .
 • Berikan contoh dan teladan yang baik kepada murid dengan melaksanakan perintah agama dan meninggalkan larangan agama, agar demikian apa yang engkau katakana mudah diterima dan diamalkan oleh murid.
 • Ibadah dan pengetahuan sambil makan haram adalah seperti konstruksi pada kotoran.
 • Pemurah itu juga suatu kemuliaan kerana berada di antara bakhil dan boros.
 • Apa yang ditakdirkan akan menjadi milik Anda meskipun jika itu di bawah dua gunung. Dan yang bukan ditakdirkan untuk Anda tidak akan Anda dapat sekalipun hanya berada di antara kedua bibir Anda.
 • Bersungguh – sungguhlah engkau dalam menuntut ilmu, jauhilah kemalasan dan kebosanan kerana jika tidak demikian engkau akan berada dalam bahaya kesesatan. 
 • Cinta merupakan sumber kebahagiaan dan cinta terhadap Allah harus dipelihara dan dipupuk, suburkan dengan shalat serta ibadah yang lainnya. 
 • Dengarkan dan perhatikan segala yang dikatakan oleh ibu bapakmu, selama masih dalam batas batas agama. 
 • Kerja seorang guru tidak ubah seperti kerja seorang petani yang sentiasa membuang duri serta mencabut rumput yang tumbuh di celah-celah tanamannya.
 • Bantulah sekuat tenaga temanmu yang sedang memerlukan sebelum dia meminta batuan.
 • Sesungguhnya kebahagiaan, kesenangan, dan kenikmatan sesuatu bergantung pada kondisi dasarnya. Kondisi dasar sesuatu adalah menyangkut untuk apa ia diciptakan. Oleh karena itu, kenikmatan mata adalah dengan melihat yang indah-indah. Kenikmatan telinga adalah dengan mendengar suara-suara merdu. Begitulah seterusnya untuk anggota badan lainnya. Namun, khusus berkaitan dengan hati, kenikmatannya hanyalah manakala ia dapat mengenal Allah swt., karena hati diciptakan untuk itu. Jika manusia mengetahui apa yang tidak diketahuinya, maka senanglah ia. Begitu juga dengan hati. Manakala hati mengenal Allah swt., maka senanglah ia, dan ia tidak sabar untuk ‘menyaksikan-Nya’. Tidak ada yang maujud yang lebih mulia dibanding Allah, karena setiap kemuliaan adalah dengan-Nya dan berasal dari-Nya. Setiap ketinggian ilmu adalah jejak yang dibuat-Nya, dan tidak ada pengetahuan yang lebih digdaya dibanding pengetahuan tentang diri-Nya.
 • Janganlah engkau meyimpan harta benda melebihi dari apa yang dibutuhkan. Rasulullah saw. bersabda: “Ya Allah, jadikanlah rizki keluarga Muhammad itu sekadar untuk mencukupi kebutuhan” 
 • Jangan biarkan hati Anda mendapatkan kesenangan dengan pujian dari orang lain atau Anda akan sedih dengan kecaman mereka.
 • Nasehat itu mudah, yang musykil ialah menerimanya kerana ia pahit terasa kepada si hamba hawa nafsu, sebab barang yang terlarang sangat disukainya
 • Pelajari ilmu syariat untuk menunaikan segala perintah Allah SWT dan juga ilmu akhirat yang dapat menjamin keselamatanmu di akhirat nanti. 
 • Jagalah rahasia temanmu, tutupilah keburukannya dan diamlah jangan memperbesar kesalahannya yang sedang dibicarakan oleh orang lain.
 • Hiduplah kamu bersama manusia sebagaimana pohon yang berbuah, mereka melemparinya dengan batu, tetapi ia membalasnya dengan buah.
 • Hadapi kawan atau musuhmu itu dengan wajah yang menunjukkan kegembiraan, kerelaan penuh kesopanan dan ketenangan. Jangan menampakkan sikap angkuh dan sombong.
 • Ilmu itu kehidupan hati daripada kebutaan, sinar penglihatan daripada kezaliman dan tenaga badan daripada kelemahan.
 • Nafsu adalah suatu keingininan untuk melakukan hal hal yang berlawanan dengan ajaran agama, hukum, apabila dalam kehidupan ini sudah dikuasai nafsu maka kehidupan ini akan semerawut , kita tidak tahu lagi mana yang halal , mana yang haram , mana yang jadi milik kita , mana hak orang lain . Orang  orang yang dikuasai hawa nafsu dalam kehidupan nya dikatakan dalam firman Allah dalam surat Araaf ayat  179 yang artinya :Dan kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia , mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan ,mereka mempunyai mata tetapi tidak digunakan untuk melihat ( tanda tanda kekuasaan allah ) mereka mempunyai telinga tetapi tidak digunakan untuk mendengar ( ayat ayat Allah )mereka itu sebagai binatang ternak ,bahkan mereka lebih sesat lagi . Mereka itulah orang orang yang lelai . Inilah gambaran kehidupan yang di kuasai nafsu .
 • Ilmu yang tidak disertakan dengan amal itu namanya gila dan amal yang tidak disertai ilmu itu akan sia-sia. 
 • Hindarilah segala tipu daya yang tidak terpuji dalam mencari nafkah, dengan penuh keyakinan bahwa Allah SWT selalu melimpahkan segala usaha kebaikan apapun sertailah dengan tawakkal kepadanya.
 • carilah teman untuk menenangkan hati dan fikiran, maka perhatikanlah baik baik tentang keselamatanmu dan kesejahteraannya.
 • Yang paling besar di bumi ini bukan gunung dan lautan, melainkan hawa nafsu yang jika gagal dikendalikan maka kita akan menjadi penghuni neraka. 
 • Suatu hari, Imam Al-Ghazali berkumpul dengan murid-muridnya
  lalu beliau bertanya ( Teka Teki ) :
  - Imam Ghazali = " Apakah yang paling dekat dengan diri kita di dunia ini ?"
  Murid 1 = " Orang tua "
  Murid 2 = " Guru "
  Murid 3 = " Teman "
  Murid 4 = " Kaum kerabat "
  Imam Ghazali = " Semua jawaban itu benar. Tetapi yang paling dekat dengan
  kita ialah MATI. Sebab itu janji Allah bahawa setiap
  yang bernyawa pasti akan mati ( Surah Ali-Imran :185).
  - Imam Ghazali = " Apa yang paling jauh dari kita di dunia ini ?"
  Murid 1 = " Negeri Cina "
  Murid 2 = " Bulan "
  Murid 3 = " Matahari "
  Murid 4 = " Bintang-bintang "
  Imam Ghazali = " Semua jawaban itu benar. Tetapi yang paling benar
  adalah MASA LALU. Bagaimanapun kita, apapun kenderaan kita, tetap kita
  tidak akan dapat kembali ke masa yang lalu. Oleh sebab itu kita harus
  menjaga hari ini, hari esok dan hari-hari yang akan datang dengan
  perbuatan yang sesuai dengan ajaran Agama".
  - Iman Ghazali = " Apa yang paling besar didunia ini ?"
  Murid 1 = " Gunung "
  Murid 2 = " Matahari "
  Murid 3 = " Bumi "
  Imam Ghazali = " Semua jawaban itu benar, tapi yang besar sekali adalah
  HAWA NAFSU (Surah Al A'raf: 179). Maka kita harus
  hati-hati dengan nafsu kita, jangan sampai nafsu kita membawa ke neraka."
  - Imam Ghazali = " Apa yang palin berat didunia ini ? "
  Murid 1 = " Baja "
  Murid 2 = " Besi "
  Murid 3 = " Gajah "
  Imam Ghazali = " Semua itu benar, tapi yang paling berat adalah MEMEGANG
  AMANAH (Surah Al-Azab : 72 ).
  Tumbuh-tumbuhan, binatang, gunung, dan malaikat semua tidak mampu ketika
  Allah SWT meminta mereka menjadi khalifah
  (pemimpin) di dunia ini. Tetapi manusia dengan sombongnya berebut-rebut
  menyanggupi permintaan Allah SWT sehingga banyak
  manusia masuk ke neraka kerana gagal memegang amanah."
  - Imam Ghazali = " Apa yang paling ringan di dunia ini ?"
  Murid 1 = " Kapas"
  Murid 2 = " Angin "
  Murid 3 = " Debu "
  Murid 4 = " Daun-daun"
  Imam Ghazali = " Semua jawaban kamu itu benar, tapi yang paling ringan
  sekali didunia ini adalah MENINGGALKAN SOLAT. Gara-gara pekerjaan kita
  atau urusan dunia, kita tinggalkan solat "
  - Imam Ghazali = " Apa yang paling tajam sekali didunia ini ? "
  Murid- Murid dengan serentak menjawab = " Pedang "
  Imam Ghazali = " Itu benar, tapi yang paling tajam sekali didunia ini
  adalah LIDAH MANUSIA. Kerana melalui lidah, manusia
  dengan mudahnya menyakiti hati dan melukai perasan saudaranya sendiri "
 • Terimalah alasan yang benar, sekalipun dari pihak lawan
 • Bersikaplah lemah lembut dan sopan santun dengan menundukkan kepala.
 • Ulama yang sebenarnya, dia tidak akan berdamping atau bersama dengan pemimpin yang zalim.
 • Jangan resah andai ada yang membencimu, kerana masih ramai yang mencintaimu di dunia. Tetapi resah dan takutlah andai Allah membencimu, kerana tiada lagi yang mencintaimu di akhirat.
Itu tadi sekilas mengenai kumpulan kata kata mutiara Imam Al Ghazali yang insyaallah bisa menginspirasi kita semua agar semakin menjadi hamba yang bertaqwa kepada ALLAH SWT. daftar nasehat diatas hanyalah sedikit saja dibandingkan dengan kata kata dan nasehat Imam Ghozali lainnya yang telah tertuang dalam kitab kitab karangannya. semoga yang sedikit ini bermanfaat dan bisa menjadi petujuk bagi kita semua dalam mengarungi kehidupan agar selamat dunia dan akhirat. wallahu a'lam.

Belum ada Komentar untuk "Kumpulan Nasehat dan Kata Kata Bijak Imam Al Ghazali"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel